top of page
Untitled-1-01.jpg

มุมหลังห้อง

 

 

 

นิทรรศการภาพถ่ายเด็กหลังห้องของการศึกษาไทย...
จากมุมมองโดยนักเรียน ครู และครูพิเศษ (ช่างภาพ)

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ l สอนเพื่อประเทศไทย อยากชวนทุกคนไปสำรวจ ณ มุมหลังห้องของการศึกษาที่เพราะอะไรพวกเขาจึงไปอยู่หลังห้อง และเราจะปลดล็อกศักยภาพของเด็กไทยได้อย่างไรบ้าง ผ่านภาพถ่ายจำนวนกว่า 46 รูป ที่ได้ถูกบันทึกโดย คุณนท พนายางกูร, คุณ ADD CANDID, คุณเอก พิชัย, และคุณ JAD JADSADA ที่การเดินทางไป 5 โรงเรียนอันมีบริบทท้าทายใน 5 จังหวัดของประเทศไทยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงภาพถ่ายจากกล้องฟิลม์โดยครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและนักเรียนในโครงการตลอด 1 ปีที่ผ่านมา

นิทรรศการ 'มุมหลังห้อง' จะจัดแสดงที่สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 9-18 มกราคม 2563

ART- DIRECTION / EXHIBITON DESIGN

 

 

 

 

 

 

 

bangkok based ccommunication designer

bottom of page